Kvalitative signaler for binære opsjoner

Kvalitative signaler for binære opsjoner

Fakta og statistikk - Petroleumstilsynet

START EARN HØYRE NÅ
K | MUSIKKORDBOKEN

Sett deg inn i hva som gjelder for ditt tariffområde og hva som ble resultatet i det sentrale tariffoppgjøret og i hvilken grad dette berører deg og lønnskravet du skal fremme. Alle medlemmer bør vite hvordan systemet er i sitt tariffområde, og utforme sine lønnskrav på bakgrunn av dette.

RNNP - Akutte utslipp
RNNP-Akutte utslipp (RNNP-AU) er en videreutvikling av RNNP. RNNP-AU er et av verktøyene Ptil bruker for å få frem nødvendig oversikt over sikkerhetsutfordringer i petroleumsvirksomheten. Istedenfor å vurdere personellrisiko, slik RNNP-rapporten gjør, vurderer denne rapporten hendelser som kan føre til akutte utslipp.  

Videre angir regelverket også krav til tiltakene eller utførelse av tiltakene der dette er naturlig og/eller nødvendig av hensyn til kvalitet og sikkerhet.

For eksempel er bytte av en sporveksel å betrakte som en funksjonsendring dersom den nye sporvekselens egenskaper er endret i forhold til den gamle.

Regelverket inneholder daterte og ikke daterte referanser til normgivende dokumenter. Det er henvist til dokumentene på hensiktsmessige steder og publikasjonene er listet under. For daterte referanser eller publikasjoner merket med revisjonsnummer, gjelder utgaven som er beskrevet. For referanser som ikke er datert eller merket, gjelder siste utgave av publikasjonen det refereres til.

HANDEL MED BINÆRE OPSJONER
Hvordan skrive et godt lønnskrav? - Samfunnsviterne

LEGG IGJEN ET SVAR